Bureau

Coherente architectuur | Overeenkomstig de (woon-) eisen van de tijd, maar tegelijkertijd ingebed in een besef van noodzakelijkheid, overlevering van tradities en een nauwkeurige sensibiliteit voor licht en schaduw.

Aandacht | De intenties van het ontwerp is de benutting van alle capaciteiten die in de opgave besloten liggen op een wijze dat ze niet alleen functioneel zijn, maar ook dat ieder detail ‘aandacht’ vraagt.

Zorgvuldigheid | Zorgvuldige en respectvolle aanhechtingen aan historische en waardevolle bestaande constructies of omgevingen. Zorgvuldigheid in de keuze en verwerking van materialen.

Details I Sensibiliteit van verfijnde maar adequate constructies, zorgvuldig gekozen details. Elegantie in details zonder de elementaire noodzaak te veronachtzamen.

Opdrachtgever I Voor het slagen van projecten is niet alleen de capaciteit van de architect de enige maatstaf – de intenties en ambities van opdrachtgevers zijn evenredig en uiteindelijk natuurlijk doorslaggevend. In de projecten door het bureau wordt relatief veel aandacht gegeven aan de gemeenschappelijke ontwikkeling van opdrachtgever, architect en locatie, van het ontwerp en naderhand de precisie van de uitvoering.