Sportvoorziening Rotterdam

Een besloten prijsvraag naar de mogelijkheid om een bestaande school, een rijksmonument van architect Ad van der Steur, uit te breiden met een openbare sportzaal.

Opdrachtgever: Centrum beeldende Kunst Rotterdam
Architect: Artesk van Royen Architecten, Maastricht
Ontwerp: Teske van Royen, Wytske van der Veen, Remy Kroese
Model: XS Maquettes, Maastricht
Kostenraming: Kieft Partners Bouwadvies
Ontwerp: 2009

Twee grote, geschakelde schoolgebouwen omarmen de ruimte. Een haast on-Hollandse allure in een voormalige polder. Het staat symbool voor het optimisme van de periode waarin ze ontworpen en gebouwd werden.

De Tarwewijk in Rotterdam-Zuid roept op dit moment niet altijd positieve associaties op. Maar er zijn vele impulsen in de wijk gaande.

Deze studie is een verkenning naar de mogelijkheden om twee bestaande gymzalen, als onderdeel van een monumentaal scholencomplex in de Tarwewijk te combineren en uit te breiden, zodat er een configuratie ontstaat die zich opent naar de wijk, breed toegankelijk is en meer is dan enkel een grote sportfaciliteit.

Gezocht is om de vraag naar een nieuwe sportfaciliteit in een bredere context te plaatsen, zodat er niet alleen een oplossing voor een concrete vraag wordt gegeven, maar ook een strategie voor andere ontwikkelingen in de naaste omgeving van de ontstane sportfaciliteit kan worden ontwikkeld, doorbordurend op de verschillende visies die er al zijn voor de Tarwewijk.