Villa Beek-Ubbergen

Aanbouw | ombouw woonhuis

Locatie: Rijksstraatweg 68 A, Beek-Ubbergen
Opdrachtgever: Privaat
Architect: Artesk van Royen Architecten
Ontwerp: Teske van Royen, Wytske van der Veen
Constructie: Triops Advies BV, Huissen
Aannemer : Aannemersbedrijf Albert de Witt, Beek-Ubbergen
Uitvoering: 2008-2010
Fotografie: Anja Schlamann, Köln

Een introverte villa uit de zestiger jaren, prachtig gelegen in de stuwwal van het groene dorp Beek-Ubbergen, behoeft een uitbreiding en aanpassing aan haar nieuwe bewoners.

De bestaande villa is gebouwd in 1960 en bestaat uit een hoofdbouw loodrecht op de straat met een dwarsbouw evenwijdig aan de straat. In de daarop volgende 10 jaren is de villa twee keer uitgebreid, waardoor er uiteindelijk een onduidelijke structuur ontstond, opgebouwd uit vele volumes en een ‘hokkerige’ plattegrond.

Uitgangspunt in het ontwerp is geweest om deze grandioos gelegen villa ook een daarbij horende allure terug te geven, waarbij de relatie met het achterliggende landschap leidraad was. De villa is getransformeerd tot een structurele, heldere villa met als toevoeging een tuinkamer; zich openend naar de stuwwal.

Dit heeft geleid tot een haast on-nederlands architectuur, met veel aandacht voor het detail, zonder voorbij te gaan aan de zorgvuldige oorspronkelijke detaillering. Het van oorsprong donkere, in zichzelf gekeerde woonhuis, heeft zich aan de achterzijde geopend naar het groen.

Bekijk hier aanvullende info.